NATURVISDOM

”Hvis du går ud i skoven med et spørgsmål, kommer du tilbage med et svar”

At lytte til naturen er forbindelse til livets visdom

Når vi lytter til naturen, lytter vi til det, der er ægte og sandt i os. Vi forbinder os til vores dybere essens – den vi er. Derfor åbner fordybelse i naturen for næring til autentisk personlig udvikling.

En tur i naturen er en personlig fordybelse, der skaber og åbner for nyt lys, klarhed og inspiration i vores liv.  Naturen skaber en ramme, hvor ro, tillid og sansning giver adgang til, at vi kan åbne for bevidstheden og det, der ligger udenfor vores vaner og begrænsninger. På den måde skaber vi kontakt til vores grundlæggende værdi – den indre essens.  
Visdom og klarhed kan stå tydeligt frem, når vi forbinder os til og åbner os for naturen med en klar intention. En intention om svar på et grundlæggende spørgsmål eller ønske om forandring. 

”De billeder, jeg har fået fra naturen, vender jeg tilbage til igen og igen. De minder mig om vigtige holdepunkter i de personlige udfordringer, jeg arbejder med i det daglige”. (Lillian)

Hvornår giver et forløb hos mig mening?

  • Brug for indsigt, retning og klarhed om grundlæggende livsspørgsmål
  • Brug at komme af med stress og få ro i dit liv
  • Brug for at stole mere på din intuition
  • Brug for at bringe dig selv mere i spil
  • Brug for indre fred og forbindelse til din indre værdi
  • Brug for at finde fokus i hverdagen

Gennem dyb forbindelse med naturen åbner jeg for svar, indsigter og livskraft, som inspirerer og styrker dig, så du kan komme videre i dit liv.

DET ER NATURVISDOM

Træer og natur vækker en genkendelse og en grundlæggende samhørighed på et niveau afsides det mellemmenneskelige. Visdom fra naturen står klart og rent og giver energi og næring til personlig indsigt og udvikling. Det, jeg oplever, når jeg går ud med mennesker og stiller et grundlæggende spørgsmål, et ønske om indsigt eller om styrket livskraft, er, at der åbner sig en kanal til naturens bevidsthed og kraft.

Når dette her og nu er etableret, opstår følelsen af et mægtig flow og en energi, som er magisk – selvet opløses i en vibrerende livfuldhed og samhørighed med naturen. En livfuldhed, som åbner for adgang til visdom og indsigt og forbindelse til universets og jordens mægtige og uendelige energi.

Naturen og træerne kan lære os om livet – når vi lytter; når vi virkelig lytter med hjerte, krop og sjæl. Naturen rummer visdom, som kan guide os på vej og minde os om det, der er grundlæggende og sandt i livet. I træet og naturen findes en styrke, som minder os om, hvem vi er og om al det, vi allerede ved inderst inde.

”Jeg er meget overrasket over forløbet og over, hvor utroligt præcise og konkrete budskaber jeg har fået fra naturen gennem Jette. 
Jeg har fået nøjagtige forklaringer på min situation, hvad der skaber ubalance og stress i mit liv, og hvorfor jeg havde det dårligt. Men vigtigst har jeg fået krystalklare, brugbare anvisninger på, hvad jeg skal gøre for at skabe balance i mit liv, og hvordan jeg kommer videre.”(Trine)

I mødet med skoven, stranden og vandet kan kroppen komme ned i tempo. Når du bliver lille i naturen og ser ind i uendeligheden, bliver du en version af dig selv, som du kan have en særlig tillid til. Naturen er en sanselig verden; træernes kroner og lange rødder, tyngde og livfuldhed er fantastiske og ubegribelige.

Træets visdom

Forstil dig et stort gammelt træ: 
De dybe rødder går lang ned i jorden, stærke, fordybede og i fuld forbindelse med jorden og al den kraft og energi den rummer.

Stammen står opret, fast. Med klar retning manifesterer det sig præcis som den, det er. Kronen spreder sig i lyset, modtager energi fra solen og fra universet, følger de skiftende årstider, bevæger sig med vindens kraft og al det, der er, her og nu. 

Træet har stået der i mange år, det har levet livet. Det har været en lang rejse i at udnytte sit fulde potentiale, de vækstbetingelser og de vilkår, som omgivelserne byder.  Hverken mere eller mindre. En fuld balance mellem dyb forankring og jordforbindelse, klarhed og retning, åbenhed og modtagelighed for det, der er, her og nu. Et træ går ikke på kompromis med sit potentiale, det står fast, og det står op for sig selv i al slags vejr.

Healing i naturen

Det moderne liv fordrer, at vi bruger vores hoved rigtig meget. Vores kultur dyrker forstanden og i mindre grad det intuitive og det, som vores krop fortæller os. Vores hoved kan komme på overarbejde – og der kan skabes en ubalance. Healing i naturen skaber ro og balance i din krop og kontakt til den, du er.

Gennem healing i naturen kan vi forbinde os til den universelle energi, til jorden og til naturen og træerne. Forbindelse til energien fra et livskraftigt træ skaber jordforbindelse og en indre ro, som vi kan opsøge for at skabe balance og bevidsthed om, hvem vi er.

“Den healing, som Jette gav, gennem kontakt til nogle højere kræfter, var med til at heale det, der kom frem på de forskellige gåture. Hvis det fx handlede om at slippe frygten for at fejle, fik jeg kontakt til, hvor den frygt sad rent kropsligt som fastlåst energi, og healing forløste den fastlåste energi, så jeg hver gang kom et skridt nærmere et mere autentisk jeg” (Sabina)